Tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Toledo kirjastus OÜ (edaspidi nimetatud Toledo kirjastus) kodulehel www.toledo.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva raamatute (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud Veebipood) tellimisel tekkivate õigussuhete ja privaatsustingimuste kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Toledo kirjastuse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, veebipoe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Toledo kirjastuse tellimiskeskkonna (edaspidi nimetatud Tellimiskeskkond) kasutajaks.
Soovi korral on tellijal võimalik endale kliendikonto luua, see teeb edaspidi tellimise kiiremaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik Veebipoes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellimuse eest tasumine toimub pangalingi vahendusel.

1.6 Tellija ja Toledo kirjastuse vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Toledo kirjastus on edastanud Tellijale e-posti teel tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Toledo kirjastuse poolt Tellijale Toodete välja saatmisega, mis toimub pärast makse laekumist Toledo kirjastus OÜ arvelduskontole.

2.1 Tellitud Tooted toimetatakse Tellijani vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas kulleriga koju, postkontorisse või Omniva pakiautomaati.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Tooted toimetatakse Tellijani Veebipoes märgitud aja jooksul. Tellitud Tooted toimetatakse kohale ainult Eesti Vabariigi piires.

2.4 Toledo kirjastus toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta, kui tellitud Toodete maksmumus ületab 30 €.

2.5 Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 Toodete tellimisel pakiautomaati hoiustatakse saadetist tasuta 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel tagastab postiettevõte paki Toledo kirjastusele. Toledo kirjastus võtab Tellijaga paki kättesaamise osas uuesti ühendust ja lepib tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui Tellijaga ei saada kokkuleppele või Tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele. Toledo kirjastus hoiab tellimuse summast kinni 5 € käsitlustasu ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

2.5.2. Kui klient valib postiautomaadi asemel võimaluse ise Tellimusele järele tulla, saab ta selle kätte Tartus aadressil Kalevi 23-1. Klient peab arvestama, et ise järele tulles on soovitatav tulemise ajast enne teada anda meiliaadressil kirjastus@toledo.ee või telefonil 5135693.

3.1 Tellijal on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tellija Toledo kirjastusele esitama e-posti teel ühemõttelise taganemisavalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tellija näitama ära arvelduskonto numbri ja arvelduskonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

3.4 Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tellija tagastab Tooted posti teel aadressile: Toledo kirjastus OÜ, Kalevi 23-1, 51010 Tartu Tellimusest taganemisel kannab Toodete tagastamise kulud Tellija.

3.5 Toledo kirjastus tagastab Tellijale tagastatud Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tellija tagastab tellitud Tooted osaliselt, siis tagastab Toledo kirjastus kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Toledo kirjastus tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul pärast Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest. Toledo kirjastus tagastab Tellijale saatmise kulud täies ulatuses juhul, kui taganemise põhjuseks on tootmisdefektidega Toode.

3.6 Juhul kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud või rikutud, on Toledo kirjastusel õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid Veebipoes Toledo kirjastuse poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema tootmisdefektideta ning vastama Toledo kirjastuse poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Toledo kirjastusele aadressil veebipood@toledo.ee 30 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates.

4.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja e-posti aadress. Kui Tellija soovib, et talle väljastataks arve, esitab ta ka arve koostamiseks vajaliku aadressi.

5.2 Juhul kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Toledo kirjastus Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Toledo kirjastus Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6.1 Toledo kirjastusel on õigus muuta Üldiseid tellimistingimusi ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused Tellimiskeskkonnas.

6.2 Toledo kirjastusel on õigus igal ajal ette teatamata muuta Veebipoe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja Tellimiskeskkonnas.

6.3 Toledo kirjastusel on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks, kuid mitte ainult, juhul, kui hinnakirjas on ekslikult avaldatud vale toote hind.

6.4 Toledo kirjastus ei taga, et raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

6.5 Juhul kui Tellija ei täida käesolevate Üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Toledo kirjastus tellimuse jõustumist ja/või Toote saatmist.

7.1 Toledo kirjastus kohustub Tellijani toimetama tootmisvigadeta Toote(d).

7.2 Toledo kirjastus kohustub tutvuma Tellijate kõikide pretensioonidega.

7.3 Toledo kirjastus kohustub Tellija pretensiooni lahendama 10 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 Toledo kirjastus kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Toledo kirjastus vastutab ainult tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse.

8.1 Toledo kirjastus OÜ kasutab kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega oma klientide järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, otseturunduse nõusolekud ja vajaduse korral postiaadress. Need andmed on vajalikud veebitellimuste täitmiseks ning soovi korral arvete väljastamiseks ja uudiskirjade saatmiseks.

8.2 Edastame kliendi isikuandmeid ainult panga- ja postiteenuste osutajatele maksete teostamise ja tellimuste kohaletoimetamise eesmärgil.

8.3 Uudiskirja tellinud kliendil on selle saamisest alati õigus loobuda, kasutades selleks uudiskirja lõpus olevat linki.

8.4 Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda aadressil kirjastus@toledo.ee

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressile  veebipood@toledo.ee.

 

Toledo kirjastus OÜ